Scroll to Top
Hợp đồng lao động là gì? Các quy định về hợp đồng lao động
408 views

Hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là gì, hợp đồng lao động gồm có những nội dùng gì và cần lưu ý gì khi ký hợp đồng lao động? Cùng tìm hiểu chi tiết về hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật ngay sau đây.

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là gì? Các quy định về hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là gì? Các quy định về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là một loại hợp đồng giữa nhà tuyển dụng và người lao động nhằm thiết lập quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình làm việc. Đây là một công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi và tránh xảy ra tranh chấp trong quá trình làm việc.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Theo quy định của pháp luật lao động, để giao kết hợp đồng lao động phải đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc sau:

  • Nguyên tắc tự nguyện: Hai bên phải có ý chí tự nguyện ký kết hợp đồng.
  • Nguyên tắc bình đẳng: Hai bên phải được coi như là hai bên bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong quá trình làm việc.
  • Nguyên tắc công bằng: Hợp đồng lao động phải đảm bảo công bằng cho cả hai bên.
  • Nguyên tắc thỏa thuận: Nội dung của hợp đồng phải được thỏa thuận trước đó và viết rõ ràng, dễ hiểu cho cả hai bên.
  • Nguyên tắc chấp hành: Hai bên phải chấp hành nội dung của hợp đồng đã ký kết.

Các loại hợp đồng lao động năm 2023

Trong năm 2023, theo Luật lao động hiện hành, các doanh nghiệp và cá nhân có thể ký kết các loại hợp đồng lao động sau đây:

  • Hợp đồng lao động thời vụ: là hợp đồng được ký kết để thực hiện công việc với mục đích đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của nhà tuyển dụng trong một thời gian nhất định không quá 12 tháng.
  • Hợp đồng lao động thời hạn: là hợp đồng được ký kết để thực hiện công việc trong một thời gian nhất định từ 12 tháng trở lên, nhưng không vượt quá 36 tháng.
  • Hợp đồng lao động không thời hạn: là hợp đồng được ký kết khi người lao động được tuyển dụng vào làm việc cho nhà tuyển dụng với mục đích không giới hạn thời gian, đến khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng.
  • Hợp đồng lao động ngắn hạn: là hợp đồng được ký kết để thực hiện công việc trong một thời gian ngắn hơn 12 tháng và không đảm bảo quyền lợi của người lao động sau khi hợp đồng kết thúc.

Các loại hợp đồng lao động khác cũng có thể được ký kết tùy thuộc vào nhu cầu của nhà tuyển dụng và người lao động.

Lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là gì? Lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là gì? Lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động

Để tránh xảy ra tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, cả nhà tuyển dụng và người lao động nên lưu ý các điểm sau khi ký kết hợp đồng:

Cần đọc kỹ nội dung của hợp đồng trước khi ký kết, để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Nếu có điều khoản không rõ ràng hoặc khó hiểu, cần yêu cầu nhà tuyển dụng giải thích rõ ràng.

Các điều khoản về lương, chế độ làm việc, thời gian làm việc, nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, thuế… phải được thiết lập rõ ràng, đầy đủ và phù hợp với quy định pháp luật.

Cần kiểm tra kỹ các thông tin trong hợp đồng trước khi ký kết, bao gồm thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, lương cơ bản, các khoản phụ cấp, thời gian làm việc, chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội… Đảm bảo rằng tất cả các thông tin đều chính xác và phù hợp với thực tế.

Trong trường hợp có thay đổi về thông tin cá nhân hoặc điều kiện làm việc, cần thông báo cho nhà tuyển dụng ngay lập tức và cùng nhau thỏa thuận về việc điều chỉnh hợp đồng.

Xem thêm: Cách cầm vợt xổ sống đúng chuẩn kỹ thuật cơ bản nhất

Xem thêm: Phân tích chính xác KQXS Miền Trung ngày 28-03-2016

Nếu có điều khoản nào trong hợp đồng vi phạm pháp luật hoặc gây khó khăn trong quá trình thực hiện, cần nhanh chóng báo cáo và giải quyết với nhà tuyển dụng.