Scroll to Top
Tham nhũng là gì? Các hành vi được coi là tham nhũng?
65 views

Tham nhũng  là một hiện tượng tiêu cực xâm phạm đến sự minh bạch và công bằng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Vậy tham nhũng là gì? Để hiểu rõ hơn về hành vi tham nhũng thì mời bạn tham khảo bài viết của newlife24h.com nhé.

1.Tham nhũng là gì?

Tham nhũng là gì?

Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng lợi ích vật chất trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân, và xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức. Trong luật hình sự Việt Nam, nhiều hành vi tham nhũng cụ thể như tham ô, nhận hối lộ đã được quy định từ khá sớm. Những quy định này nhằm bảo vệ sự trong sạch và hiệu quả của bộ máy nhà nước, cũng như quyền lợi của công dân và tổ chức trong xã hội.

2. Các hành vi tham nhũng là gì?

Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi trái pháp luật. Các hành vi tham nhũng cụ thể trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước đã được quy định rõ ràng trong pháp luật Việt Nam.

Hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước

Do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước thực hiện:

 • Tham ô tài sản: Chiếm đoạt tài sản của Nhà nước hoặc tổ chức bằng cách lợi dụng quyền hạn.
 • Nhận hối lộ: Nhận tiền hoặc tài sản khác để thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Sử dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi: Sử dụng chức vụ để đạt được lợi ích cá nhân.
 • Lạm quyền vì vụ lợi: Thực hiện quyền hạn không đúng quy định để thu lợi.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi: Sử dụng ảnh hưởng cá nhân để đạt lợi ích.
 • Giả mạo trong công tác vì vụ lợi: Làm giả hồ sơ, tài liệu để thu lợi.
 • Đưa hối lộ, môi giới hối lộ: Đưa tiền hoặc tài sản để đạt được mục tiêu cá nhân trong công việc.
 • Lợi dụng chức vụ sử dụng trái phép tài sản công: Sử dụng tài sản công cho mục đích cá nhân.
 • Nhũng nhiễu vì vụ lợi: Gây khó khăn, phiền hà để nhận hối lộ.
 • Không thực hiện đúng nhiệm vụ vì vụ lợi: Không hoàn thành nhiệm vụ được giao để thu lợi cá nhân.
 • Bao che cho người vi phạm pháp luật vì vụ lợi: Che giấu hoặc bảo vệ người vi phạm để thu lợi.
 • Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào công tác giám sát vì vụ lợi: Gây khó khăn cho quá trình giám sát để bảo vệ lợi ích cá nhân.

Hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước là gì?

Hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước

Do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước thực hiện:

 • Tham ô tài sản: Chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp hoặc tổ chức bằng cách lợi dụng quyền hạn.
 • Nhận hối lộ: Nhận tiền hoặc tài sản khác để thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Đưa hối lộ, môi giới hối lộ: Đưa tiền hoặc tài sản để đạt được mục tiêu cá nhân trong công việc của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

3. Công chức tham nhũng bị kỷ luật thế nào?

Hành vi tham nhũng của công chức

Theo khoản 1 Điều 92 Luật Phòng, chống tham nhũng, người có hành vi tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Điều này có nghĩa là, dù công chức đã nghỉ hưu, thôi việc hay chuyển công tác, khi phát hiện có hành vi tham nhũng đều bị xử lý nghiêm.

Hình thức kỷ luật đối với công chức tham nhũng

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, công chức tham nhũng có thể bị xử lý theo các hình thức sau:

Xử lý kỷ luật hành chính:

Xử lý kỷ luật hành chính:

 • Khiển trách: Áp dụng đối với các hành vi tham nhũng nhẹ, gây ít thiệt hại.
 • Cảnh cáo: Áp dụng đối với các hành vi có tính chất nghiêm trọng hơn, gây thiệt hại đáng kể.
 • Giáng chức, cách chức: Áp dụng đối với các hành vi tham nhũng nghiêm trọng, có sự lạm dụng quyền hạn.
 • Buộc thôi việc: Áp dụng đối với các hành vi tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước hoặc tổ chức.

Truy cứu trách nhiệm hình sự:

Xem thêm: Thống kê XSBDI 9/7/2020, thống kê xổ số Bình Định 9/7 hôm nay

Xem thêm: Thống kê XSBT 10/1/2023 chốt loto gan Bến Tre thứ 3

 • Áp dụng đối với các hành vi tham nhũng có tính chất và mức độ nghiêm trọng, vi phạm quy định của pháp luật hình sự. Các hành vi này có thể bị phạt tù, tịch thu tài sản hoặc các hình phạt khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Xử lý đặc biệt đối với người đứng đầu

 • Nếu công chức tham nhũng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thì sẽ bị xem xét tăng hình thức kỷ luật. Điều này nhằm đảm bảo tính răn đe và ngăn chặn các hành vi tham nhũng từ các vị trí lãnh đạo cao cấp.
 • Như vậy, quy định pháp luật Việt Nam nêu rõ công chức có hành vi tham nhũng sẽ bị xử lý nghiêm minh, bất kể giữ chức vụ gì và dù đã nghỉ hưu, thôi việc hay chuyển công tác. Việc xử lý này nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và ngăn chặn tham nhũng trong bộ máy nhà nước.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tham nhũng là gì, mong rằng qua đây bạn đã nắm được các thông tin về luật pháp hữu ích rồi nhé.