Scroll to Top
Đoàn viên công đoàn là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn
64 views

Đoàn viên công đoàn là gì?  Đối tượng được trở thành đoàn viên công đoàn Việt Nam? Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn? Cùng newlife24h.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Đoàn viên công đoàn là gì?

Đoàn viên công đoàn là những người lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và gia nhập vào tổ chức Công đoàn. Họ không chỉ làm việc phục vụ cho tổ chức công đoàn mà còn được đại diện bởi công đoàn trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Công đoàn là một tổ chức chính trị – xã hội, có vai trò quan trọng trong việc đứng lên bảo vệ và đại diện cho người lao động.

Đoàn viên công đoàn là gì?

Hệ thống công đoàn tại Việt Nam được tổ chức thành nhiều cấp, bao gồm Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam và các tổ chức công đoàn cấp dưới. Công đoàn cơ sở được thành lập tại các cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ theo các quy định của pháp luật lao động. Các công đoàn này hoạt động nhằm bảo đảm rằng quyền lợi của người lao động được bảo vệ và thúc đẩy môi trường làm việc công bằng, an toàn.

 Đối tượng được trở thành đoàn viên công đoàn Việt Nam

Theo Điều 1 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các đối tượng có thể gia nhập và trở thành đoàn viên công đoàn Việt Nam bao gồm:

 • Người lao động hưởng lương: Công dân Việt Nam làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Cán bộ, công chức, viên chức: Người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, và tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Nhân viên tại cấp xã, phường, thị trấn: Những người hưởng lương và phụ cấp làm việc trong Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, và các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội cấp xã.
 • Nhân viên tại các doanh nghiệp và hợp tác xã: Người lao động làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp, và hợp tác xã.
 • Nhân viên tại văn phòng đại diện của tổ chức quốc tế: Người lao động làm việc trong các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, và tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 • Người lao động tự do hợp pháp: Người lao động tự do trong khu vực lao động phi chính thức, có nguyện vọng gia nhập công đoàn và tham gia sinh hoạt theo hình thức nghiệp đoàn cơ sở.
 • Người quản lý phần vốn nhà nước: Người được cơ quan có thẩm quyền cử làm đại diện quản lý phần vốn của nhà nước, đang giữ chức danh lãnh đạo quản lý trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

 Đối tượng được trở thành đoàn viên công đoàn Việt Nam

Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn

Cán bộ công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của tổ chức công đoàn. Dưới đây là những nhiệm vụ và quyền hạn chính của cán bộ công đoàn:

Xem thêm: Dự đoán Nashville SC vs Saint Louis City, 07h30 ngày 18/6

Xem thêm: XSMT thứ 4 và những điều cần biết

Nhiệm vụ của cán bộ công đoàn

 • Thay mặt người lao động đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động về các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, tiền lương, phúc lợi và các quyền lợi khác.
 • Cung cấp thông tin, tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn để nâng cao nhận thức của người lao động về quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và nội quy của công đoàn.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định về lao động, đảm bảo người sử dụng lao động tuân thủ đúng pháp luật lao động và thỏa ước lao động tập thể.
 • Xây dựng, triển khai các chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, và các hoạt động xã hội khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của người lao động.
 • Hỗ trợ, giúp đỡ người lao động trong các trường hợp khó khăn, tai nạn lao động, bệnh tật, và các tình huống khẩn cấp khác.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ người lao động trong việc giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ trước các cơ quan pháp luật.

Quyền hạn của cán bộ công đoàn

 • Có quyền tham gia vào các cuộc họp, thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định và thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.
 • Có quyền yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện làm việc, tiền lương, phúc lợi và các vấn đề khác liên quan đến người lao động.
 • Có quyền đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của người lao động.
 • Có quyền đại diện người lao động trong các cuộc đàm phán, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trước các cơ quan pháp luật và tổ chức có liên quan.
 • Quản lý, sử dụng nguồn tài chính của công đoàn theo đúng quy định, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho hoạt động của công đoàn và người lao động.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về đoàn viên công đoàn là gì, mong rằng qua đây bạn đã nắm được các thông tin hữu ích rồi nhé.