Scroll to Top
Bán hàng đa cấp, thu nhập trung bình chỉ đạt 3,8 triệu đồng/năm
811 views

Hơn 640.000 tham gia đa cấp tại Việt Nam chỉ với thu nhập bình quân 3,8 triệu đồng/người/năm…

640.000 người bán hàng đa cấp có thu nhập 316.000 đồng/tháng

Thu nhập của người tham gia bán hàng đa cấp không đáng đề cập.

Bộ công thương nghiệp vừa mang Con số về tình hình kinh doanh bán hàng đa cấp trong năm 2016. Theo đấy, trong khoảng giữa năm 2015, Bộ đã đẩy mạnh công việc giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc nhằm hạn chế những hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh của ngành nghề.

Mặt khác, Bộ cũng chỉ đạo Cục điều hành cạnh tranh cũng kết hợp chặt chẽ có các cơ quan can hệ tại địa phương để nâng cao cường công tác giám sát, rà soát, xử lý các hoạt động trái luật về bán hàng đa cấp tại các địa phương.

Tính tới bây giờ, đa dạng công ty đã bị cơ quan điều hành nhà nước kiểm tra, xử phạt và thu hồi giấy chứng thực register hoạt động bán hàng đa cấp. Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp cũng giảm rõ rệt so với năm 2015.

Theo Bộ công thương, công đoạn cuối 2015 tới đầu năm 2016 mang 67 công ty khá cấp giấy chứng nhận register hoạt động bán hàng đa cấp.

Đến cuối tháng 3/2017, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm 30 đơn vị xuống còn 37 doanh nghiệp, giảm 45% so có cuối năm 2015. Trong số này, có 15 đơn vị bị thu hồi giấy chứng nhận, 12 công ty chủ động kết thúc hoạt động và 3 tổ chức trợ thì dừng hoạt động.

Tổng số lượng người tham dự bán hàng đa cấp tính đến cuối năm 2016 là 637.637 người, giảm 212.363 người (25%) so sở hữu cuối năm 2015.

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2016 đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, giảm khoảng 200 tỷ đồng so với năm 2015 (giảm hai,5%).

Doanh thu bán hàng đa cấp chủ yếu tới thực từ phẩm chức năng (59%) và mỹ phẩm (24%). Doanh thu từ đồ gia dụng chiếm 6.6%, doanh thu trong khoảng xống áo bắt mắt chiếm 2%, doanh thu từ vật dụng chiếm 0.5%, còn lại 8,2% là các mặt hàng khác.

Tổng số hoa hồng và những ích lợi kinh tế mà các đơn vị bán hàng đa cấp đã chi trả cho người tham dự bán hàng đa cấp đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 31% tổng doanh thu toàn ngành nghề.

Lợi nhuận sau thuế của ngành chỉ đạt 177 tỷ, tương ứng 2,2% doanh thu. Trong tổng số 37 đơn vị thực hành Con số, chỉ mang 11 tổ chức đạt lợi nhuận dương.

Bộ công thương nghiệp cho rằng, số lượng công ty bán hàng đa cấp giảm mạnh trong năm 2016, số lượng người tham dự bán hàng đa cấp cũng giảm khá to nhưng doanh thu toàn lĩnh vực chỉ giảm khoảng 200 tỷ đồng cho thấy, phản ứng của phường hội đối sở hữu những hành vi đa cấp bất chính hầu như thường tác động tới doanh thu toàn ngành.

“Tổng số hoả hồng và những ích lợi kinh tế khác chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp đạt khoảng hai.400 tỷ đồng, tuy to về trị giá tuyệt đối nhưng nếu như chia đều cho gần 640.000 người tham dự hệ thống thì thu nhập bình quân của người tham gia bán hàng đa cấp là rất không đáng kể, chỉ khoảng 3,8 triệu đồng/người/năm, tương đương chỉ 316.000 đồng/người/tháng. Điều này cho thấy trong số sắp 640.000 người tham dự bán hàng đa cấp, chỉ mang một tỷ lệ nhỏ là người bán hàng. Số còn lại hầu như chơi tham gia bán hàng”, Bộ công thương nhìn nhận.

Bộ công thương cũng khẳng định hiệu quả hoạt động của các đơn vị bán hàng đa cấp là rất thấp, lợi nhuận sau thuế đạt làng nhàng 2.2%, có trên 50% doanh nghiệp Con số lỗ.